RemanTe Group
Nahrávání

Produkty

EGR moduly

V současnosti je ventil recirkulace výfukových plynů (EGR) nedílnou součástí téměř každého dieselového motoru. Funkce ventilu EGR umožňuje snížit emise výfukových plynů vznětového motoru a zároveň snížit spotřebu paliva. Jedná se o zařízení, které vrací měřené množství kouřových plynů zpět do sací jednotky motoru a tím snižuje teplotu spalování snížením množství kyslíku v palivové směsi.

Tato součást byla instalována v automobilech s příchodem emisní normy Euro 3. Od zavedení ventilů EGR se jejich systém vyvinul, a proto jsou téměř všechny části elektronicky řízeny hlavní řídicí jednotkou motoru.

Nahromadění sazí je největším problémem způsobujícím selhání ventilového systému EGR. Saze většinou končí ve klapce, kterou ventil reguluje množství výfukových plynů, které se vracejí zpět do motoru. Nadměrné množství uhlíku ve ventilu EGR může být způsobeno dlouhodobým provozem vozidla při nižší hodnotě zrychlení, když se komora ventilu karbonizuje. V případě selhání této složky lze pozorovat pomalý nástup symptomů až do konečného selhání. To vše je způsobeno pomalým ukládáním sazí a blokováním pohybu klapky ventilu EGR. V některých případech může klapka zůstat otevřená nebo uvíznutá a může způsobit poškození vstupu motoru

Příznaky této vady jsou například:

  • černý kouř vycházející z výfuku
  • příležitostné trhnutí motoru při vyšší akceleraci
  • kolísání volnoběhu
  • nemožnost nastartovat motor

Vzhledem k rozsahu a vývoji tohoto komponentu se možnosti jeho repasování rozšířily. Ventil EGR se repasuje důkladným čištěním pod tlakem nebo s pomocí chemických sloučenin. Celý díl ventilu je důkladně rozebrán a vyčištěn, poté smontován našim kvalifikovaným personálem a nakonec otestován na certifikované kalibrační stanici. Jednotlivé části jsou testovány vakuovou a / nebo ECU stimulací.

Při výměně ventilu EGR se ujistěte, že v systému sání motoru nejsou nečistoty a pro repasovanou součást použijte nové těsnění.

Postupným zpřísňováním legislativy se EGR ventily stávají technologicky složitějšími a jejich defekty jsou častější. Jsme schopni repasovat ventily EGR pro osobní automobily, ale také pro nákladní automobily, jako jsou Scania a MAN, které tyto ventily poprvé zavedly do svých nákladních vozidel.